Madicom Geen reacties

Madicom heeft vanmiddag besloten om vanwege het Coronavirus klanten en leveranciers tegemoet te komen. Vele consumenten en bedrijven bevinden zich momenteel in onzekere tijden. Het doel van onze maatregel is om onze klanten en leveranciers in deze tijden extra steun te bieden en te beschermen.

De volgende maatregelen zijn per 6 april 2020 van kracht voor al onze klanten en leveranciers.

 • De facturatie van onze periodieke abonnementen wordt tot nader order stopgezet.
  Dit betekend dat de facturen welke u van ons ontvangt momenteel niet betaald hoeven te worden.
 • Uitstel op reeds verzonden facturen.
  Dit betekend dat de vervaldatums van facturen welke u voor 6 april 2020 heeft ontvangen met 6 maanden wordt verlengd.
 • Directe uitbetaling aan leveranciers
  Ontvangen facturen worden binnen de vervaldatum betaald. Veelal betreft dit een termijn van 30 dagen. Facturen welke wij na 6 april 2020 ontvangen, zullen binnen 48 uur worden betaald. Dit heeft geen invloed op facturen welke middels automatische incasso worden betaald.

Naast bovengenoemde maatregelen hebben wij ook strikte maatregelen getroffen om al ons personeel te beschermen. Een enkele van deze maatregelen zijn;

 • Er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen uitgedeeld.
 • Er vinden strikte trainingen plaats om de richtlijnen vanuit het RIVM na te leven.
 • Er zijn garanties afgegeven voor geen ontslag, geen verlaging van de arbeidsuren, geen extra afwijzingen voor verlofaanvragen en geen uitstel of mindering van uitbetalingen.